trulsegutt.siden.as

På reinkalvmerking i Sverige 2001-08-03
Det va artig. Mange rein hadde dem også. Mamma og pappa fikk prøve å kaste lasso. Mamma fikk fast en stor rein og pappa fikk fast en kalv som skulle merkes. Eg va litt trøtt for det va midt på natta.  1 / 3 
 
Mamma og eg ser på reinan 
Mamma og eg ser på reinan